Kontakt2019-02-05T18:01:56+01:00

Impressum:

Naziv pružaoca medijske usluge: Radio Xanadu d.o.o. Čačak
Matični broj: 21174246
Broj dozvole za pružanje medijske usluge: 311/2008-4
Adresa: Čačak, Skadarska 1, II sprat
Telefon: (032) 344 888, (060) 5545361
E-mail: studio (at) klik1008.net (ubacite znak @ na odgovarajuće mesto)
Ovlašćeno lice za zastupanje: Žarko Simović
Glavni i odgovorni urednik: Žarko Simović